تعمیر آسانسور

تعمیرات اسانسور
مهر, 1398 بدون نظر تعمیر آسانسور
تعمیرات اسانسور تعمیرات اسانسور : تعمیرات آسانسور به دو بخش ۱: تعمیرات موتور گیربکس و ۲: تعمیرات کابین، متعلقات درب کابین، تابلو و دیگر اجزای آسانسور تقسیم میشود. آنچه که در زمینه تعمیرات موتور آسانسور مهم است تشخیص ایرادات موتور میباشد. تعمیرات موتور گیربکس آسانسور نیازمند داشتن تجربه فراوان ...
ادامه مطلب
سرویس و نگهداری آسانسور
مهر, 1398 بدون نظر تعمیر آسانسور
سرویس و نگهداری آسانسور سرویس و نگهداری آسانسور : سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور. بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد ...
ادامه مطلب