نصب آسانسور

مراحل نصب آسانسور
مهر, 1398 بدون نظر نصب آسانسور
مراحل نصب آسانسور مراحل نصب آسانسور : مرحله اول آماده سازی کف چاله آسانسور میباشد. الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل باید ۱۹۰ cm باشد. ب: در زمان بتون ریزی ...
ادامه مطلب