تعمیر آسانسور،

سرویس و نگهداری آسانسور
مهر, 1398 بدون نظر تعمیر آسانسور
سرویس و نگهداری آسانسور سرویس و نگهداری آسانسور : سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور. بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد ...
ادامه مطلب